Menu
Posebna ponuda
Academia - Muamer Zukorlić
€80,00 (160,00 KM) €60,00 (120,00 KM)
Akcija 1
€72,00 (144,00 KM) €49,00 (98,00 KM)
Alija ibn Ebu Talib
€40,00 (80,00 KM) €30,00 (60,00 KM)
Ebu Bekr es-Siddik
€20,00 (40,00 KM) €17,00 (34,00 KM)
MUHAMMED - život i djelo posljednjeg Vjerovjesnika (2 toma)
€45,00 (90,00 KM) €30,00 (60,00 KM)
Muslimova zbirka hadisa
€150,00 (300,00 KM) €130,00 (260,00 KM)
Omer ibn Hattab
€28,00 (56,00 KM) €23,00 (46,00 KM)
Osnove islama
€24,00 (48,00 KM) €20,00 (40,00 KM)
Šiije i Haridžije
€18,00 (36,00 KM) €15,00 (30,00 KM)
Vodič za muslimansku porodicu (1 dio)
€26,00 (52,00 KM) €20,00 (40,00 KM)
Povezano

Academia - Muamer Zukorlić

Academia - Muamer Zukorlić
U zalihi: Da
Cijena: €80,00 (160,00 KM) €60,00 (120,00 KM)
PDV: €60,00 (120,00 KM)
Kol:
 
   - ILI -   

SPECIFIKACIJE O KNJIZI:                                                       

Naslov knjige:         ACADEMIA                                           

Autor:                      Akademik Muamer Zukorlić                                           

Izdavač:                  Autor                 

Format:                   210 x 250 mm (tvrdi uvez)

Broj stranica:          605   

Knjiga Academia dr Muamera Zukorlića, daje odgovore na pitanja o suštini fenomena znanja, nastojeći da kroz kompariranje dvaju pristupa zapadno-helenskog i islamskog, ukaže na rezultate dosadašnjih istraživača i ponudi vlastito viđenje predmetne problematike na primeru Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.
Autor posebno obrađuje značaj epistemiologije kao naučne disciplina o spoznaji i znanju i njegovom shvatanju kao potrazi za istinom kroz cjelokupnu istoriju čovečanstva – od antičkog perioda preko evropske renesanse, i islamskih mislilaca do savremenog trenutka – nudeći sopstvena promišljanja i komparativno sagledavanja znanja i spoznaje kroz zasebne sisteme mišljenja, da bi na koncu došli do spoznaje o univerzalnosti znanja kao jedine moguće trajne vrednosti nasuprot partikularnim naučnim disciplinama. Da bi došao do takvog zaključka, autor daje hronološki sled nastanka i razvitka akademije i akademske misli, njenog institucionalnog ustrojstva i modalitete korporativnog organiziranja u različitim društvima i kulturno-civilizacijskim okvirima, počevši od Platonove academie i Epikurovog vrta, preko akademija muslimanskog svijeta, s posebnim osvrtom na bagdadsku Bejtu-hikeme/Kuću mudrosti, te kairske i kordobske škole mišljenja do razvoja savremenih koncepata evropskih nacionalnih akademija nauka i umjetnosti poput francuske, britanske, ruske, austrijske i švedske akademije.
Knjiga Academia obrađuje i utjecaj muslimanske naučne misli na razvoj evropske nauke, kao i doprinos verskih autoriteta u judaizmu, kršćanstvu i islamu utemeljenju i razvoju naučne misli, sa osvrtom na Aurelija Augustina, Tomu Akvinskog, Martina Lutera i Makarija III, El-Gazalija, Ibn Tejmiju, šah Veliullaha Dahlavija, Syeda Ahmeda Khan, Jamaluddina al-Afganiija, Muhammeda Abduhua, Muhammed Rashida Ridaa i drugi.
Autor se bavi i fenomenom krize akademske elite u odnosu na izazove savremene civilizacije, smatrajući da u usljed njene kohabitaciji sa državnim sistemima i političkim moćnicima, dolazi do dominacije političke elite nad akademskom, predlažući i smjernice prevazilaženja ovog neprirodnog i stanja.
Posebno poglavlje knjige posvećeno je akademijama nauka i umetnosti u regionu i njihovome odnosu spram Bošnjaka, kroz objektivno sagledavanje njihove ulogu u društvenim procesima koji su ozbiljno i dugoročno određivali položaj Bošnjaka kao naroda od XIX veka do danas. U nastavku knjige, Zukorlić se bavi razlozima za osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, dajući vlastiti sud o događajima i izazovima koji su prethodili i dogodili se nakon osnivanja BANU, dajući i detaljne podatke o osnivačima i izabranim članovima BANU s ciljem prikazaivanja najznačajnijih ljudskih resursa, intelektualnih kapaciteta i dostignuća ljudi koji su celoživotni rad kroz Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti zavještali svom narodu kao naučno, kulturno i duhovno naslijeđe. Također se bavi i prikazivanjem prvog naučnog glasila ove insitucije Glasniku BANU-a, kao i unutrašnjem ustrojstvu BANU kao akademske naučne i umjetničke institucije, s akacentom na naučna i umjetrnička odjeljenja.
Autor se bavi i značajem Bošnjačke akademija nauka i umjetnosti za bošnjački narod, dajući vlastito viđenje BANU i njenih akademika kao stjecišta kvalitativne misli koja bi trebala imati zadatak da razvija strategije očuvanja i unapređenja ključnih vrijednosti ovog naroda, u prvom redu države Bosne i Hercegovine, verskog, nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i sagledavanju odlika akademske misli kao izazova za bošnjačke akademike, naročito u periodu opće globalizacije, gdje se sve manje vrjednuje, pa čak i opstruira slobodna i autentična misao, a naučnici i umjetnici pretvaraju u sitne dijelove globalnog mehanizma kroz nacionalnu, etičku, kritičku i slobodnu misao.
I ovu drugu Zukorlićevu knjigu likovno-grafički i dizajnerski opremio je akademik Mehmed A. Akšamija sa nekoliko stotina slika, fotografija i crteža koji su saživljeni sa tekstom. Academia je opremljena i indeksima ličnih imena, akadmeskih ustanova, društava i zajednica, stručnih termina i geografskih naziva i toponima, više stotina bibliograskih jedinica i napomena.
Popratne tekstove knjizi potpisuju akadmici Muhamed Filipović, Enver Halilović i Refik Šećibović, dok su među saradnicima akademik Fatmir Bači, dr Jahja Fehratović i mr Osman Softić.

Napišite komentar

Vaše ime:


Vaš komentar: Napomena: HTML nije preveden!

Ocjena Loš            Dobar

Captcha